ERS.COM.TR


??eri?e git

Faaliyetlerimiz

ALT YAPI ??LER?

HAVAALANLARI

L?MANLAR VE DEN?Z YAPILARI

YOLLAR VE K?PR?LER

BARAJLAR

??ME SUYU , SULAMA

KANAL?ZASYON ?EBEKELER?

TEM?Z SU VE KATI ATIK ARITMASI

?ST YAPI ??LER?

KONUT VE TOPLU KONUT

E??T?M B?NALARI

HASTANELER

SPOR KOMPLEKSLER?

T?CAR? KOMPLEKSLER

OTELLER VE TAT?L K?YLER?

FABR?KA B?NALARI

PEYZAJ VE SAHA D?ZENLEMELER?

Her t?rl? in?aat ve taahh?t i?leri ile, M?hendislik, M??avirlik ve Kontroll?k hizmetleri; ?irketin ?al??ma konular?n? olu?turmaktad?r.

ERS ?n?aat Sanayi ve Ticaret A.?. s?z? edilen faaliyet konular?nda, b?y?k ?apl? organizasyonlar ger?ekle?tirdi?i gibi; belirtilen faaliyet konular?nda, ayr? ayr? da ?rg?tlenebilmektedir.

ERS ?n?aat Sanayi ve Ticaret A.?. yukar?da bahsedilen faaliyet konular?n? ger?ekle?tirebilmek i?in, deneyimli teknik kadro, g??l? finansal yap?, zengin bir makine park? ve ekipmana sahiptir.

ERS ?n?aat Sanayi ve Ticaret A.?. ihtisas alanlar?na g?re olu?turdu?u kadrosu ve ta?ra te?kilatlar? ile, ge?mi? zamanlarda oldu?u gibi gelecek zamanlarda da in?aat sekt?r?nde yurt i?i ve yurt d??? panerai luminor marina replica i?lere haz?rd?r


??eri?e geri d?n | Ana menuya d?n