ERS.COM.TR


??eri?e git

Projeler

Okullar;
Proje Ad? Ke?if Bedeli Bitim Tarihi
Denizli Merkez ?lk??retim Okulu 2.300.000 $ 30.07.2001
Rize Merkez ?lk??retim Okulu 2.275.000 $ 30.11.2001
Bart?n Merkez ?lk??retim Okulu 1.575.000 $ 30.11.2001
Trabzon Merkez ?lk??retim Okulu 1.485.000 $ 30.11.2001
Mu?la-Fethiye ?ok Programl? Lise 1.105.000 $ 30.11.2001
Samsun-Sinop Merkez ?lk??retim Okullar? 1.485.000 $ 30.11.2001

Konutlar;
Proje Ad? Ke?if Bedeli Bitim Tarihi
Resadiye ?ok Katl? Otopark 890.000 $ 04.01.1994
Emlak Bankas? Kre? ve Ticaret Merkezi 2.685.000 $ 17.10.1994
Bodrum Cevat ?akir ?? Merkezi ve Katl? Otopark? 1.580.000 $ 17.07.2000
Vak?flar Bankas? SSK Ankara Hastanesi Onar?m? 1.300.000 $ 19.12.2000
Pamukkale ?niversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi 4.330.000 $ 24.03.2003

?e?itli Yap?lar;
Proje Ad? Ke?if Bedeli Bitim Tarihi
Kocaeli-G?lc?k 1478 Adet Prefabrik Konut 6.905.000 $ 15.12.1999
Sakarya 10. B?lge Y?k?m ??i 3.030.000 $ 26.02.2001
Erzurum Yeni?ehir Ba?m?d?rl?k Binas? 2.540.000 $ 05.10.2003
Mu?la ?niversitesi Kamp?s? ??me Suyu ?sale Hatt? 3.420.000 $ 21.10.2003


Proje Ad? : Zonguldak - Ere?li Merkez ?lk??retim Okulu
??veren : Milli E?itim Bakanl???
Ke?if Bedeli : 2.105.000 $
Biti? Tarihi : 15.10.2001


Proje Ad? : Seyrantepe ve Silbe ?lk??retim Okullar?
(D?YARBAKIR)
??veren : Milli E?itim Bakanl???
Ke?if Bedeli : 2.225.000 $
Biti? Tarihi : 18.09.1999


Proje Ad? : Paris Caddesi Mesken ?n?aat?
??veren : T?rk Silahl? Kuvvetleri G??lendirme Vakf?
Ke?if Bedeli : 3.145.000 $
Biti? Tarihi : 24.10.200


Proje Ad? : Kayseri Hava Meydan? Yeni D?? Hatlar Terminal Binas?, Destek Binalar? ile Otopark ve Apron ?lavesi ?n?aat?
??veren : Devlet Hava Meydanlar? ??letmesi
Ke?if Bedeli :: 18.740.000,00 YTL
Ba?lama Tarihi : S?zle?me A?amas?nda


Proje Ad? : Kayap?nar ve Kaynartepe ?lk??retim Okullar? (D?YARBAKIR)
??veren : Milli E?itim Bakanl???
Ke?if Bedeli : 2.320.000 $
Biti? Tarihi : 18.09.1999 rolex replica


Proje Ad? : Eski?ehir Erdal ?n?n? K?lt?r Merkezi
??veren : K?lt?r Bakanl???
Ke?if Bedeli :: 2.600.000 $
Ba?lama Tarihi : 06.07.1993


Proje Ad? : Atat?rk Havaliman? 18/36 Paralel pist ve Apron ?kmali, ?evre Yolu yap?m? ve PAT Sahalar? Ayd?nlatma alt yap?s?
??veren : Devlet Hava Meydanlar? ??letmesi
Ke?if Bedeli : 10.000.000 $
Biti? Tarihi : 05.06.2005

Proje Ad? : Atat?rk Havaalan? ?evre G?venlik Duvar? ve Alt Yap?s? ?n?aat
??veren : Devlet Hava Meydanlar? ??letmesi
Ke?if Bedeli : 2.000.000 $
Biti? Tarihi : 05.06.2005

Proje Ad? : Ankara Belediyesi Ofis Binas?
??veren : Ankara Belediyesi
Ke?if Bedeli : 5.360.000 $
Biti? Tarihi : 30.11.1994


Proje Ad? : Amasya ?li ve ?evresi 276 Afet Konutu ?n?aat?
??veren : Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl???
Ke?if Bedeli : 4.805.000 $
Biti? Tarihi : 11.01.1997


Proje Ad? : Aksaray Do?algaz Da??t?m Projesi
??veren : Enerji Piyasas? D?zenleme Kurulu
Ke?if Bedeli : 10.000.000 $
Lisans Tarihi : 25.05.2004 (30 Y?l S?re ile)


Proje Ad? : I?d?r, A?r?, Ardahan ve Kars E?itim Tipi Sa?l?k Ocaklar?
??veren : Sa?l?k Bakanl???
Ke?if Bedeli : 3.450.000 $
Ba?lama Tarihi : 15.10.2004


Proje Ad? : Kumluca-BeykonakMavikent ?avu?k?y 2.K?s?m ??me Suyu ?n?aat?
??veren : ?ller Bankas?
Ke?if Bedeli : 6.465.000 $
Biti? Tarihi : Kas?m 2004


Proje Ad? : Bah?elievler ?ube Hizmet Binas?
??veren : Vak?flar Bankas? Genel M?d?rl???
Ke?if Bedeli : 1.505.000 $
Biti? Tarihi : 24.10.2001


Proje Ad? : D?zce 508 Adet Kal?c? Konut
??veren : Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl???
Ke?if Bedeli : 11.495.000 $
Biti? Tarihi : 23.02.2000


Proje Ad? : Kocaeli - Derince 132 Konut
??veren : Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl???
Ke?if Bedeli : 4.460.000 $
Biti? Tarihi : 25.11.2001

Proje Ad? : Erzincan Merkez Lise Binas?
??veren : Milli E?itim Bakanl???
Ke?if Bedeli : 2.525.000 $
Biti? Tarihi : 30.11.2002

Proje Ad? : I?d?r Merkez ?lk??retim Okulu
??veren : Milli E?itim Bakanl???
Ke?if Bedeli : 1.800.000 $
Biti? Tarihi : 31.07.2001

Proje Ad? : Bodrum Liman? Projesi
??veren : Ula?t?rma Bakanl???
Ke?if Bedeli : 12.000.000 $
Ba?lama Tarihi : 15.11.2003

ERS Y?netim Binas?
?? Veren : :ERS ?irketler Grubu
:
?Ke?if Bedeli : $ 2.000.000
:
?Ba?lama Tarihi : 01.10.2005
:
?n?aat Metrekare : 2200 m2

A?r?, Ardahan, I?d?r, Kars E?itim Tipi Sa?l?k Ocaklar
?? Veren : :Sa?l?k Bakanl???, Ankara
Ke?if Bedeli : $6.500.000
?Ba?lama Tarihi : 12.09.2002
Biti? Tarihi : 12.03.2003
?n?aat Metrekare : 13.320 m2


??eri?e geri d?n | Ana menuya d?n